SİVAS İLİ ELEKTİFİKASYON TESİSLERİ HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ 1

Proje Türü

SİVAS İLİ ELEKTİFİKASYON TESİSLERİ KURULMASINA ALTLIK TEŞKİL EDECEK HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ (290 Km)