Proje Uygulama ve Kontrol

Proje Uygulama ve Kontrol

Sivas Enlem Harita olarak proje uygulama ve kontrol aşamasında alanın haritalandırılması, ölçülmesi ve projelendirmesi için gelişmiş yöntemler ile hizmet sağlıyoruz. Bu sayede bölgenin projeye dönük uygun hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

• Yol Projeleri
• Haberleşme Hatları
• Enerji Nakil Hatları
• Demir Yolu Projeleri
• Yapı aplikasyon projeleri ve Hus uygulaması

Sivas Enlem Harita - Proje Uygulama ve Kontrol

Yapı Aplikasyon Projeleri ve HUS Uygulaması

Yapı aplikasyon projeleri ve HUS uygulaması özel olarak hazırlanan planlardır. İki proje de aynı anlamı taşımaktadır. Bu kapsamda yapı aplikasyon projesi parsele ait olan aplikasyon krokisine dayandırılarak ve vaziyet planı da göz önünde tutularak yapının araziye aplikasyonunu sağlayacak şekilde yürürlükte olan imar planında gösterilmiş projeleri ifade etmektedir. Eğer imar planında gösterilmemiş ise yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine dönük köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu kapsamda mimari, plankote, imar durumu, aplikasyon krokisi temel alınarak hazır olmaktadır. İçerisinde de koordinat özet, tabi zemin kotları, temel üstü ve subasman kotları, kübaj hesabı gibi çizelgeleri barındırmaktadır.

Enerji Nakil Hatları

Enerji nakil hatları projelendirilmesi söz konusu bölgedeki enerji nakil hatlarının mevcut arazinin durumuna göre planlanması için hazırlanmaktadır. Kazı yapılacak ve hattın bulunacağı güzergah için arazide işaretlendirme çalışmalarını kapsamaktadır.

Yol Projeleri

Yol projeleri henüz yol olmayan bölgelerde yeni yol yapımında hazırlanmaktadır. Bölgenin topografik yapısı göz önünde tutularak yolun konforunun da sağlanması açısından uygun eğilimler belirlenmesi ile projelendirme yapılmaktadır.

Haberleşme Hatları

Haberleşme hatları projeleri haberleşme araçlarının bulunacağı alanın topografik olarak belirlenmesi için titizlikle hazırlanmaktadır. Bu kapsamda arazinin ölçümlenmesi, hattın oluşturulacağı alanın işaretlenmesi ve gerekli durumlarda yapılacak değişimler proje dahilinde belirtilmektedir.

Demir Yolu Projeleri

Demir yolu projeleri demir yolu hatlarının geçeceği güzergahın hem arazinin hem de yolun uygunluğuna göre belirlenmesini kapsamaktadır. Özellikle sorunsuz bir şekilde akışın sağlanması adına yol konforunun sağlanması için gerekli çalışmaları içerir. Doğru kot ve projeler ile birlikte yolun kullanımı mümkün hale gelir. Yolun başlangıcı, ilerlemesi ve bitişi projede yer alırken arazinin eğim veya diğer şartları da göz önünde tutulur. Ortaya çıkan proje kapsamında en ideal güzergah ve yapım aşaması saptanmaktadır.

Sivas Enlem Harita

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.