SAMSUN KALIN MODERNİZASYON PROJESİ HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ 1

Proje Türü

SAMSUN KALIN MODERNİZASYON PROJESİNE ALTLIK TEŞKİL EDECEK HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ (180 Km)