Sayısal Halihazır Harita Üretimi

• Orman Haritaları
• Maden Haritaları
• Tematik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Batımetrik Haritalar
• Fotogrametrik Harita
• Özel Amaçlı Haritalar
• Sayısal Topografik Halihazır
• Göl veya Deniz Kıyı Haritaları

Hizmet Detayı
Sayısal Halihazır Harita Üretimi
Sayısal Halihazır Harita Üretimi
İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları
İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

İmar Planı ve Kamulaştırma Uygulamaları

• Yol Kamulaştırması
• Kanal Kamulaştırması
• Baraj Kamulaştırması
• Mevzi imar plânlarının hazırlanması
• Parselasyon planlarının hazırlanması
• Yola terk, tevhid ve ifraz işlemleri
• Enerji Nakil Hatları Kamulaştırmaları
• 3194 Sayılı imar kanunu ve 18. madde uygulamaları
• İrtifak hakkı, kat mülkiyeti kurulumu vb. işlemler

Hizmet Detayı

Jeodezik Uygulamalar

• CORS uygulamaları
• RTK GPS uygulamaları
• Statik GPS uygulamaları
• Geoid model oluşturulması
• Prezisyonlu nivelman uygulamaları

Hizmet Detayı
Jeodezik Uygulamalar
Jeodezik Uygulamalar
Proje Uygulama ve Kontrol
Proje Uygulama ve Kontrol

Proje Uygulama ve Kontrol

• Yol Projeleri
• Haberleşme Hatları
• Enerji Nakil Hatları
• Demir Yolu Projeleri
• Yapı aplikasyon projeleri ve Hus uygulaması

Hizmet Detayı

Kadastro Uygulamaları

• 22-A Uygulaması
• Orman Kadastrosu
• Tesis Kadastrosu
• Parsel Aplikasyonu

Hizmet Detayı
Kadastro Uygulamaları
Kadastro Uygulamaları

Sivas Enlem Harita

Profesyonel çözümler için bizimle çalışmaya hazır mısınız?