SİVAS DİVRİĞİ ÜRÜK GÖLETİ PROJE YAPIM İŞİ 1

Proje Türü

HALİHAZIR HARİTA YAPIM İŞİ ( 50 Ha )