Sayısal Halihazır Harita Üretimi

Sayısal Halihazır Harita

Sayısal Halihazır Harita üretimi genel olarak bir bölgedeki imar planları, kamulaştırma haritalarına, bilgi sistemlerine ve benzeri projelere dönük altlık olarak üretilmektedir.

Arazideki mevcut olan bina, yol, kuyu, şev, direk, duvar, tel örgü ve eğim kapsamında ne bulunuyorsa tüm bilgiler yersel açıdan ölçülerek 1/1000 veya 1/5000 ölçekli olarak düzenlenebilmektedir. Bu haritalar pek çok mühendislik çalışmasının zeminini oluşturur. Yersel ve fotogrametrik yöntemler ile üretilmektedir.

Bu kapsamda da doğruluk ve hız açısından önemli avantajlar elde etmek mümkün olmaktadır.

• Orman Haritaları
• Maden Haritaları
• Tematik Haritalar
• Kadastral Haritalar
• Batımetrik Haritalar
• Fotogrametrik Harita
• Özel Amaçlı Haritalar
• Sayısal Topografik Halihazır
• Göl veya Deniz Kıyı Haritaları

Sivas Enlem Harita - Halihazır Haritalar

Sayısal Şeritvari Halihazır Harita

Sayısal Şeritvari Halihazır Harita özellikle yol veya kanal yapımı gibi işlemler için kuşbakışı olarak bölgenin çizimini içeren haritalardır. Boy ve en olarak bilinen aspect ratio kısmının büyük olması gerekmektedir. Doğru veri alabilmek için titizlikle hazırlanması gereken bu haritalar kapsamlı bir şekilde hazırlanmaktadır.

Batımetrik Haritalar

Batimetrik Haritalar su birikintileri, deniz, göl veya okyanus tabanlarının derinliklerinin ölçülmesi için hazırlanmaktadır. Derinliğin doğru şekilde ölçülmesi için hazırlanan bu haritalar ile su değerlerinin görülmesi ve su kaynaklı projelerin yapılması mümkün olur.

Sayısal Topografik Halihazır Harita

Sayısal Topografik Halihazır Haritalar çiziminde arazide yer alan tüm objeler yer almaktadır. Özellikle ölçeğin projeye uygun şekilde belirlenmesi ve devamında çizilmesi için bina, yol, köprü, dağ, eğim ve benzeri gibi etmenlerin de göz önünde tutularak hazırlanmasıdır. Büyük çaplı projeler için özellikle gerekli olduğundan özenli ve doğru şekilde çizim işlemlerini sağlıyoruz.

Orman Haritaları

Orman Haritaları ormanlık bölgenin yapısının, yoğunluğunun, ormanın verim, verimsizliği, ziraata uygunluğu ve su gibi doğal oluşumlarını içeren ölçekli haritalardır. Bu sayede projeler için ormanlık bölgenin tam kapsamı belirgin hale gelmektedir.

Özel Amaçlı Haritalar

Özel Amaçlı Haritalar bölgedeki arazinin nasıl kullanılacağını göstermekte olan haritadır. Bu haritalar kapsamında ekili alanlar, çayır ve mera alanları, orman alanları, kayalık, bataklık ve benzeri kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır. Sağlanan hizmet ile tarım türü ve tarım ürünleri de haritalarda yer almaktadır.

Fotogrametrik Harita

Fotogrametrik Harita arazinin yükseklik eğrisinin ve eğiliminin gösterilmesine, uçak veya uydu ile çekilmiş fotoğraflarının düzenlenmesinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu türden haritaların hazırlanması için kapsamlı yapım süreci gerekir. Arazi çalışması, fotoğraf çekimi ile çizim ve bütünleştirme aşamaları sonrasında hazır hale gelmektedir.

Maden Haritaları

Maden Haritaları belirli bölgedeki madenlerin çizimlerinin yer aldığı özel haritalardır. Bu haritalar jeodezik ölçümler sonrasında üretilmekte ve kesit bilgilerine uygun şekilde hazırlanmaktadır. Bölgenin maden yapısının görülmesi için kullanılmaktadır.

Göl veya Deniz Kıyı Haritaları

Göl veya Deniz Kıyı Haritaları; bulunulan bölgedeki göl – deniz oluşumlarının doğru ölçek ile haritalandırılmasıdır. Bu haritalarda kıyı şeridi, yükseklik, suyun kara yönünde oluşturduğu su hareketleri gibi bilgilere yer verilmektedir.

Tematik Haritalar

Tematik Haritalar vektör veri üzerine ait alana dair bilgilerin konuyla ilgili olarak tasnif edilmesi, çeşitli renkler ile gösterilmesi ve farklı semboller ile gösterilmesidir. Veri analizinin en anlaşılır parçalarından birisidir. Mekânsal bilgilere ihtiyaç duyanlar için kullanılmaktadır.

Kadastral Haritalar

Kadastral Haritalar bölgedeki özel arsaların ve binaların, başka deyişle tüm emlağın ve kadastro kayıtlarının temeli alınarak oluşturulmaktadır. Mülklerin konumu ve sınırlarının belirlenmesi; arsaların sınırlarının çizilmesi ve belediye sınırlarının ayrılması için bölgeye özel olarak hazırlanmaktadır.

Sivas Enlem Harita

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.