Kadastro Uygulamaları

Kadastro Uygulamaları

Kadastro Uygulamaları sayesinde harita üretimi, altyapı projeleri, deformasyon ölçmeleri, coğrafi bilgi sistemi gibi pek çok alanda teknolojik ve günümüz anlayışına uygun çözümler sağlanmaktadır.

Kadastroya dönük olarak sunulan hizmetler ile projelendirme çalışmaları sorunsuz yapılmaktadır.

Taşınmazın sınırlarının belirlenmesi veya yeniden işaretlendirme çalışmalarının yapılması adına günümüz teknolojik imkânları çerçevesinde hizmet sunan Sivas Enlem Harita hızlı ve tasarruflu çözümler sunuyor.

• 22-A Uygulaması
• Orman Kadastrosu
• Tesis Kadastrosu
• Parsel Aplikasyonu

Sivas Enlem Harita - Kadastro Uygulamaları

22-A Uygulaması

22-A Uygulaması olarak bilinen uygulama Kadastro Kanunun 22/a maddesini ifade etmektedir. Bu kapsamda tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine dönük olarak sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamadan kaynaklı olacak hataların giderilmesi için uygulama niteliğinin kaybolduğu, teknik açıdan yetersiz olan, eksiklik gösteren kadastro haritaları tekrar düzenlenmekte ve tapı siciline gerekli düzeltmeli olarak işlenmektedir. Bu kapsamda 22-A uygulamasına giren işlemler için profesyonel çözümler sağlıyoruz.

Parsel Aplikasyonu

Parsel Aplikasyonu tescilli olan haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde konumlarının belirtilmesidir. Bu kapsamda koordinatların poligonlar yardımı ile araziye uygulanması için önemlidir. Projede yapılan imar planları, yapı, yol projeleri ve bahçe mimarisine ait düzenleme planlarının zemine uygulanmasıdır. Hassasiyet ve dikkat gerektiren bir çalışma olduğu için titizlikle sürdürülmesi gerekir. Firmamız tarafından parsel noktalarının belirlenmesi ve işaretlenmesi için özenli çalışma sürdürülmektedir. Bu kapsamda taşınmaza ait mülkiyet ve irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelere uyumluluğu sağlanarak işaretinin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Orman Kadastrosu

Orman Kadastrosu tescil gerektiren alanlardan olan ormanlara dönük olarak sağlanmaktadır. Tapu sicilinin oluşturulması için devlet kapsamında tüm arazi, arsa ve mülklerin plan çerçevesinde belirlenmesi kadastro olarak tanımlanmaktadır. Herhangi mülkiyet ayrımı olmadan ormanların belirlenmesi ise orman kadastrosu ile belirlenmektedir. Bu kapsamda orman ve orman sınırı haricinde olan alanların fiziksel ve hukuki durumların belirlenme işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Tesis Kadastrosu

Tesis kadastrosu yapımı hizmetleri ile birlikte sınırlandırma, ölçü ve çizim ya da hesaplardan kaynaklı olan hataların giderilmesi amacıyla uygulama niteliğinin kaybolduğu kadastro haritalarının tekrar düzenlenerek aktif hale getirilmesi ve tapu sicilinde gerekli olan düzeltmelerin yapılması amacıyla 22A uygulaması çerçevesinde değerlendirilmesi için firmamız tarafından başarılı şekilde uygulama yapılmaktadır.

Sivas Enlem Harita

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.