Jeodezik Uygulamalar

Jeodezik Uygulamalar

Jeodezik Uygulamalar büyük çaplı mühendislik projelerinde son derece önem taşıyor. Bu çalışmalara dönük olarak jeodezik ağın tesis edilmesi, oluşturulması ve hassas derecede konumlandırılması için Sivas Enlem Harita tarafından gerekli yöntemler tarafından sağlanıyor.

Sunduğumuz jeodezik uygulamalar kapsamında haritalandırma ve projelendirme işlemlerinde yüksek doğruluk ve verimlilik söz konusu olmaktadır. Aynı zamanda zaman açısından da yüksek hızlar sunulduğu için proje zamanın doğru olarak takip edilmesi de mümkün hale gelmektedir.

Bu kapsamda uygulamalar; deformasyon gözlem ağı, metro, viyadük, baraj ve toplu konut gibi işlemler için sorunsuz yapılıyoruz. Jeodezik uygulamalar kapsamında sağlanan hizmetler;

• CORS uygulamaları
• RTK GPS uygulamaları
• Statik GPS uygulamaları
• Geoid model oluşturulması
• Prezisyonlu nivelman uygulamaları

Sivas Enlem Harita - Jeodezik Uygulamalar

Statik GPS Uygulamaları

Statik GPS Uygulamaları; imar uygulaması projelerinde hassas ölçümleri yapabilmek için kullanılmaktadır. Hız ve ekonomik açısından yersel yöntemlere kıyasla önemli üstünler sağlayarak avantaj yaratmaktadır.

Geoid Model Oluşturulması

Geoid model oluşturulması ilgili alanın matematiksel modelinin oluşturulması işlemine dayanmaktadır. Bu yöntem ile birlikte alanın kapsamlı modeli oluşturulur ve harita yapılacak olan bölgenin de matematiksel modeline ulaşmak mümkün olmaktadır.

CORS Uygulamaları

CORS Uygulamaları uzaklığa bağlı açıdan farklılık göstermekte olan hataların projelendirme aşamasında giderilmesi ve bu kapsamda doğruluğu yüksek koordinatların gerçek zamanlı olacak şekilde elde edilmesi işlemine dayanmaktadır. Gerçek zamanlı ve kontrollü hesaplamalar kapsamında ağda yer alan tüm veriler sisteme dahil edilir. Yüksek doğruluklu ve çok amaçlı olmasından dolayı önemli bir avantaj sağlamaktadır. GPS sistemi ile entegre şeklinde çalışmakta olan bu uygulama ile alanın taranması ve uzaklık ölçümlerinin noktasal hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır.

RTK GPS Uygulamaları

RTK GPS Uygulamaları GPS yöntemi ile birlikte konum belirlemede santimetre kapsamında konum bilgisine ulaşmayı sağlamaktadır. Özellikle haritacılık ve mühendislik projeleri için son derece önemlidir. Hassas sonuç verdiği için imar uygulaması projelerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Prezisyonlu Nivelman Uygulamaları

Prezisyonlu nivelman uygulamaları nokta yüksekliklerinin ve noktalar arasındaki yükseklik farklarının belirlenmesi açısından önemli avantaj sunmaktadır. Söz konusu uygulamada geometrik nivelman tekniği uygulanır. Nivelman ağları bölgeye göre tasnif edilmektedir. Özellikle birinci derecede olan bölgelerin ölçümlerinin mutlaka tekniğin uygulanmasını gerektirmektedir. Sağlanan ölçüm ve haritalandırma ile birlikte projelendirme çalışmalarında önemli fırsatlar sağlanmaktadır.

Sivas Enlem Harita

Güçlükler başarının değerini artıran süslerdir.